AIA ประกัน เชียงใหม่(CNX)

เพิ่มความอุ่นใจให้ชีวิตด้วยการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกับ AIA (เอไอเอ ประเทศไทย)

เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้าง ดังนั้นการวางแผนสร้างหลักประกันให้กับชีวิต ด้วยการทำ “ประกันชีวิต” และ “ประกันสุขภาพ” ควบคู่กันนั้น จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ทั้งนี้ เพื่อความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เราแนะนำให้มีประกันทั้งสองประเภทนี้ควบคู่กัน

รถไฟ AIA ประกันชีวิต และประกันสุขภาพของคุณ

ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่า โดยปกติแล้วการซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์จะประกอบไปด้วยสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม รวมกันเป็น 1 กรมธรรม์ ซึ่ง “ประกันชีวิต” คือ สัญญาหลัก ที่เปรียบเสมือนหัวจักรรถไฟ เป็นสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว เช่น แบบประกัน AIA 20 Pay Life (Non Par) ประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) แต่ให้ระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบถึง 99 ปี 

ส่วน “ประกันสุขภาพ” คือ สัญญาเพิ่มเติม ที่เปรียบเสมือนโบกี้ของรถไฟ เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายมากับประกันชีวิต เพื่อให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น แบบประกัน AIA Health Saver ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก*  ค่าห้องพักผู้ป่วย การรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง เป็นต้น โดยเราสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมกี่ฉบับก็ได้ตามความพึงพอใจ 

ดังนั้นการมีประกันทั้งสองรูปแบบนี้ควบคู่กันไป ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้น เพราะการทำประกันนั้นไม่ได้ให้ผลประโยชน์แค่การคุ้มครองกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเดียว แต่ยังช่วยสร้างวินัยในการออมเงินในรูปแบบประกัน  ให้ผลประโยชน์ในแง่การลดหย่อนภาษี และประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

เลือกทำประกันชีวิต AIA แบบไหนดี?

สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทำประกันชีวิตแบบไหนดี เราขอแนะนำการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เช่น “AIA 20 Pay Life (Non Par)” หรือ เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

เพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า AIA 20 Pay Life (Non Par) คือ ประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี แต่ให้ระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ปี ซึ่งให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลัก เช่น

● กรณีมีชีวิตอยู่ เมื่อครบสัญญา (ถึงอายุ 99 ปี) รับเงินคืน ณ วันครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

● กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

● บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมและผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP

● เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบประกันหลักได้ เช่น สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล กลุ่มชดเชยรายได้ กลุ่มอุบัติเหตุ 

● ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับ 172) 

 

นอกจากนี้ AIA 20 Pay Life (Non Par) ยังเป็นประกันชีวิตที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในระยะยาว  เนื่องจากสัญญาหลักที่มอบความคุ้มครองแบบตลอดชีพนั้น จะส่งผลให้สัญญาเพิ่มเติม หรือประกันสุขภาพของเราได้รับความคุ้มครองตลอดชีพด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเราเลือกสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองระยะสั้น หากสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อไหร่ สัญญาเพิ่มเติมของเราก็จะสิ้นสุดลงไปด้วย

ดังนั้นประกันชีวิต AIA 20 Pay Life (Non Par) จะทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า หัวจักรรถไฟสำคัญของชีวิตจะไม่หยุดวิ่งอย่างแน่นอน

สนใจประกันชีวิต  AIA 20 Pay Life (Non Par) กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

 

หมายเหตุ :

– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

error: