AIA ประกัน เชียงใหม่(CNX)

แนะนำคำศัพท์ประกัน (AIA)

การที่จะตัดสินใจเลือกทำประกันภัยสักฉบับ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสะสมทรัพย์ ทุกคนล้วนต้องเจอกับกรมธรรม์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำประกัน ที่ต้องมาทำความเข้าใจทั้งเรื่องของความคุ้มครองและคำศัพท์เกี่ยวกับประกันต่าง ๆ

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีคนจำนวนมากไม่ค่อยอยากที่จะศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในกรมธรรม์ หรือบางคนอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ จึงเกิดการคาดเดาความหมายไปต่าง ๆ นานา เพราะภาษาไทยสามารถอ่านแล้วตีความได้หลากหลายความหมาย อีกทั้งยังมีทั้งคำพ้องศัพท์ คำพ้องเสียง ทำให้อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจเงื่อนไขการทำประกันได้มากขึ้น เรามาทำความรู้จักกับ 6 คำศัพท์ในวงการประกันภัยที่ต้องเจอบ่อย ๆ เพื่อให้เวลาเลือกซื้อประกันและทำสัญญาจะได้รู้ความหมาย และเข้าใจรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง

 

 

1. สัญญาหลัก

เรามักจะพบคำนี้จากสัญญาของบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น โดยคำว่า ‘หลัก’ มาจากโครงสร้างของการซื้อประกัน ที่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์หลักก่อน แล้วจึงแนบด้วยสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ การชดเชยรายได้ หรือโรคร้ายแรง เป็นต้น

2. สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาที่สามารถเลือกซื้อเสริมเข้าไปกับประกันชีวิตหลักได้ โดยจะคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันชีวิตหลัก เพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งคำว่า ‘เพิ่มเติม’ มาจากโครงสร้างของการซื้อประกัน ที่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตที่เป็นกรมธรรม์หลัก แล้วจึงแนบด้วยผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมนั่นเอง

3. เบี้ยประกันภัย

เงินที่จ่ายเพื่อเป็นค่าทำประกันภัย โดยจะคิดตามความเสี่ยงของอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ ณ วันที่ทำประกัน และทุนประกันที่เลือก ซึ่งแบ่งจ่ายตามสัญญาที่ทำ เช่น จ่ายเป็นรายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือน ตามกำหนดในแผนนั้น ๆ

4. ทุนประกัน หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินสูงสุดที่เราสามารถเลือกให้บริษัทประกันจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ และ/หรือจำนวนเงินที่เราเลือกให้บริษัทประกันจ่ายชดเชยให้เมื่อเราเสียชีวิต

5. ผู้เอาประกันภัย

บุคคลที่ตกลงทำสัญญากับบริษัทประกันชีวิต โดยอาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต หรือเรียกให้เข้าใจแบบง่าย ๆ ว่า คนสมัครทำประกันนั่นเอง

6. ผู้รับประโยชน์

บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินเอาประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ โดยในอนาคตผู้เอาประกันภัยสามารถขอเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้

คำศัพท์ทั้งหมดที่ได้ยกมาอธิบายในโพสต์นี้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นศัพท์พื้นฐานที่จะพบเจอได้บ่อย ๆ การทำความเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหา และรายละเอียดของประกันที่เรากำลังจะทำมากขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง และอาจเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย

สนใจทำประกันกับเอไอเอ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตของเรา แนะนำรูปแบบประกันที่เหมาะสมกับคุณ

 

 

หมายเหตุ :

– ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

error: