AIA ประกัน เชียงใหม่(CNX)

 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

🔥 เริ่มแล้ว!!!…มหกรรมลดกระหน่ำ 🔥

“AIA MID YEAR SALE”

มองหาประกันติดตัวรีบเลย

📆 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. – 30 ก.ย. 66

discount-register

 
discount-register
 
discount-register
 
 

*บันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up เพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องเท่ากับ 40% ของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

**พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง เบี้ยฯรวมขั้นต่ำ 30,000 บาท

++ โปรโมชัน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม++
สำหรับประกันคนรักสุขภาพ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

 
discount-register
 
 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต

 
discount-register
 
 

 1. ใช้โค้ดส่วนลดเพื่อรับสิทธิลดเบี้ยฯ ปีแรก เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำส่งใบคำขอฯระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566  และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

 2. 1 โค้ด สำหรับซื้อกรมธรรม์ใหม่ 1 ฉบับเท่านั้น สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้เพื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้กับตัวเองหรือส่งต่อให้ผู้อื่นได้

 3. กรุณาแจ้งโค้ดส่วนลดที่ท่านได้รับกับตัวแทนของท่านเพื่อรับสิทธิ

 4. รับเฉพาะงวดการชำระเบี้ยฯ แบบรายปีเท่านั้น 

 5. ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกก่อนหักส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าจากโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

 6. เฉพาะกรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมกับแบบประกันชีวิตรายสามัญเท่านั้น และสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกโครงการได้ แต่จะได้รับส่วนลดเบี้ยฯ ปีแรกเฉพาะแบบประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกสลักหลังที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 7. สัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังที่เข้าเงื่อนไขโครงการฯ จะสามารถแนบแบบประกันภัยอื่นๆ ได้ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), แบบบำนาญ มั่นคง, แบบสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และประกันกลุ่ม)

 8. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังส่วนลดเบี้ยฯ ปีแรก ซึ่งระบุจำนวนส่วนลดเบี้ยฯ ปีแรกของแบบประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลัง และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ 

 9. ใช้กฎเกณฑ์การพิจารณาธุรกิจใหม่ โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัท 

 10. โค้ดส่วนลดไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

 11. กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ต้องนำส่งข้อโต้แย้งให้บริษัทพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2566 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อโต้แย้ง หรือพิจารณาการอุทธรณ์

 12. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

 13. เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์เหล่านี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

 1. เมื่อใช้โค้ดส่วนลดซื้อกรมธรรม์ใหม่ พร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง โดยมีเบี้ยฯ รวม 30,000 บาทขึ้นไป และคำนวณยอดเบี้ยฯ ก่อนหักส่วนลดจากโค้ดส่วนลดและโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

 2. นำส่งกรมธรรม์ใหม่ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566  และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), แบบบำนาญ มั่นคง, แบบสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และประกันกลุ่ม) 

 3. รับเฉพาะงวดการชำระเบี้ยฯ แบบรายปีเท่านั้น 

 4. บริษัทจะจัดส่งบันทึกสลักหลังถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับของขวัญ ยังที่อยู่ตามกรมธรรม์

 5. สงวนสิทธิ์ในการมอบของขวัญโครงการมูลค่าสูงสุดจากโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ ของฝ่ายการตลาด จำนวน 1 ชิ้น ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ 

 6. บริษัทจะจัดส่ง Lotus’s e-voucher ภายใน 60 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ใหม่ได้รับการอนุมัติ ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้ในกรมธรรม์เล่มล่าสุด

 7. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ Lotus’s e-voucher เป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด

 8. เงื่อนไขในการใช้ Lotus’s e-voucher เป็นไปตามที่ Lotus’s กำหนด

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์  https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards 

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิผ่อน 0% นาน 7 เดือน สำหรับเบี้ยประกันปีแรก ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี และ KTC  

– สำหรับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

รับสิทธิผ่อน 0% นาน 7 เดือน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไปพร้อมสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (AUTOPAY) ผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี , บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ , บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน , บัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่า และบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม  

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/events-promotions/promotions-rewards/kcc

– สำหรับบัตรเครดิต KTC

รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 7 เดือน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไปพร้อมสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (AUTOPAY) ด้วยบัตรเครดิต KTC 

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566
 หมายเหตุ: 

1. เฉพาะกรมธรรม์ที่มีงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้นแบบประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์

2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้แก่ บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC  เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/events-promotions/promotions-rewards/ktc-autopay

– เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
– ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

แชร์บทความนี้ไปให้คนที่คุณรัก

Facebook
Twitter
Email
Print
error: