AIA ประกัน เชียงใหม่(CNX)

ประกันวัยทำงาน

ประกันสำหรับวัยทำงานที่นักวางแผนการเงินแนะนำ

ในวัยทำงานนี้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอันดับแรกๆที่ควรจะต้องมีประกัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีสุขภาพที่ดี และพละกำลังในการหารายได้เข้ามาในครอบครัว ทำให้โอกาสและทางเลือกในประกันมีหลากหลายและตอบโจทย์หลายวัตถุประสงค์ 

  • เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นเสาหลักของครอบครัว ประกันชีวิตถูกนำมาใช้ในการปกป้องรายได้ในอนาคตว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับหัวหน้าครอบครัว จะมั่นใจได้ว่า ครอบครัว หรือ คนข้างหลังจะยังคงมีรายได้ไว้ให้ต่อลมหายใจไปได้อีกหลายปี 
  • มีแผนในการสร้างครอบครัว สะสมออมทรัพย์อย่างมีระเบียบ การมีประกันสุขภาพจะช่วยให้เงินที่สะสมมาเพื่อเป้าหมายต่างๆนั้น ยังคงอยู่เช่นเดิม โดยไม่ถูกรบกวน นำเงินจากที่สะสมไว้มาใช้รักษาตัวเอง เนื่องจากสุขภาพที่แย่ลง หรือเจออุบัติภัยทางด้านโรคร้ายแรง 
  • ถ้าชีวิตจะซวยเจอโรคร้ายแรง คุณมองการณ์ไกลแล้วว่า อยากเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยการใช้ประกันโรคร้ายแรงในการรับเงินก้อนใหญ่มาบริหารในการใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
  • วางแผนการเกษียณ ด้วยประกันควบการลงทุนที่ช่วยให้มีเงินได้ในยามแก่เฒ่า และยังมีความคุ้มครองชีวิต+สุขภาพในเวลาเดียวกัน

เคลมค่ารักษา

ซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันโรคร้ายแรง ไว้สำหรับช่วยพยุงค่ารักษาพยาบาลที่สูงได้

เบี้ยคงที่

จ่ายเท่าเดิมตลอด วางแผนการชำระเบี้ยประกันได้โดยไม่ต้องกังวลเบี้ยจะเพิ่มขึ้นจนจ่ายไม่ไหว

มีเงินก้อน

สามารถเบิกเงินก้อนจากกองทุนที่เติบโตมาใช้ได้กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน

ถอนเงินได้

ประกันที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ประจำทุกเดือนได้ และยังมีความคุ้มครองประกันไปด้วย

UDR คืออะไร ?

สัญญาแบบ UDR หรือ Unit Deducting Rider คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนมูลค่าหน่วยลงทุน เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้กับแบบประกัน AIA Issara Plus (Unit Linked) และแบบประกัน AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked) เท่านั้น โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR นั้นช่วยให้คุณอุ่นใจ และสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เอไอเอ จะต่ออายุรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม UDR โดยอัตโนมัติ ตราบเท่าที่มูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา

error: